Beskyttelse af data

Privatlivspolitik

1. Databeskyttelse i overblik

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, hvormed du kan identificeres personligt. For mere detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne på webstedsoperatøren i afsnittet "Oplysninger om den dataansvarlige" i denne privatlivspolitik.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved, at du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for adgang til siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til at modtage gratis information om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personlige data

og formålet med dine gemte personlige data. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder.

Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os om dette og alle andre spørgsmål, du måtte have om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd blive analyseret statistisk. Dette sker hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting

Ekstern hosting

Denne hjemmeside er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). De personlige data, der indsamles på dette websted, gemmes på hosters servere. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kommunikationsdata, kontraktlige data, kontaktoplysninger, navne, adgang til hjemmesiden og andre data genereret via en hjemmeside.

Hosteren bruges til at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores onlinetilbud fra en professionel udbyder (art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO).

For så vidt der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vores hoster vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine serviceforpligtelser, og vil følge vores instruktioner med hensyn til disse data.

Vi bruger følgende hoster:

Flownative GmbH

Arnimstraße 19c 23566 Lübeck

Behandling af ordrer

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale (AVV) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, og som sikrer, at denne udbyder kun behandler personoplysninger fra vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med DSGVO.

3. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles forskellige personlige data.

Personlige data er data, hvormed du kan identificeres personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af data mod tredjeparts adgang er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige kontor

Den ansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er:

contidata Datensysteme GmbH

Hr. Burghard Genter

Westfalendamm 284

44141 Dortmund

Telefon: 0049 231 566 00 0

E-mail: info@contidata.com

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsperiode

Medmindre en mere specifik opbevaringsperiode er angivet i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personlige data hos os, indtil formålet med behandlingen af dataene ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde slettes dataene, når disse grunde ikke længere gælder.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandling på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i DSGVO eller art. 9, stk. 2, litra a i DSGVO, hvis særlige kategorier af data behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 1 i DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande udføres databehandling også på grundlag af art. 49 (1) a DSGVO. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din terminalenhed (f.eks. via enhedens fingeraftryk), udføres databehandlingen desuden på grundlag af § 25 (1) TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for en kontrakt, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i DSGVO. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, behandler vi dem desuden på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c i DSGVO.

Desuden kan databehandlingen udføres på grundlag af vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Ansvarlig for databeskyttelse

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

EuroExpertise GmbH

Ansvarlig for databeskyttelse

Hr. Dipl.-Ing. Hans-Detlef Krebs

Am Stift 4 - 6

44263 Dortmund

Telefon: 0049 231 22284 50

E-mail: HD.Krebs@EuroExpertise.eu

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 DSGVO)

HVIS DATABEHANDLINGEN UDFØRES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO

DU HAR TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SITUATION

DETTE GÆLDER OGSÅ FOR EN PROFILERING, DER ER BASERET PÅ EN PERSONLIG SITUATION

DETTE GÆLDER OGSÅ FOR EN PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER

PROFILERING. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ,

HENVISES TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE,

VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONDATA, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN

MEDMINDRE VI KAN PÅVISE OVERBEVISENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER

SOM OPVEJER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL AT RETSKRAV KAN GØRES GÆLDENDE, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1 I DATABESKYTTELSESLOVEN).

HVIS DINE PERSONLIGE DATA BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING,

HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING

BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA MED HENBLIK PÅ SÅDAN REKLAME

DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DET ER FORBUNDET MED SÅDAN DIREKTE REKLAME

I FORBINDELSE MED SÅDAN DIREKTE REKLAME. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE REKLAME (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21 (2) I DEN TYSKE DATABESKYTTELSESLOV).

Ret til at appellere til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til en

Tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller det sted, hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler

Ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering

Kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og korrektion

Inden for rammerne af de gældende juridiske bestemmelser har du til enhver tid ret til gratis

Oplysninger om dine lagrede personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og, hvis det er relevant, retten til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os med hensyn til dette og alle andre spørgsmål, du måtte have om personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os. Retten til begrænsning af behandling eksisterer i følgende tilfælde:

hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, skal vi bruge

normalt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe kontrollen varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.

Hvis behandlingen af dine personlige data er sket/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.

Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du ønsker at bruge dem til at udøve,

Forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for sletning.

hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1 DSGVO, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine persondata begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine persondata, må disse data - ud over at blive gemt - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Analyseværktøjer

Dette websted bruger Fathom-analysetjenesten. Fathom er ikke baseret på "cookies". Der sættes ingen cookies, og der gemmes ingen personlige oplysninger om dig. Fathom er derfor fuldstændig DSGVO-kompatibel. Brugen af Fathom er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærd med henblik på at optimere både webtilbuddet og marketingkampagner. Du kan finde Fathoms privatlivspolitik her: https://usefathom.com/privacy

Drevet af TCPDF (www.tcpdf.org)