Den aktuelle juridiske situation for TSE - certificeringen af TSE udløber den 30.7.2023

Certificeringen til TSE, som distribueres af Bundesdruckerei, udløber den 30. juli 2023.

Det udførende firma Cryptovision arbejder på en recertificering og forventer den inden udgangen af maj i år. Vi vil fortsætte med at holde dig informeret om den aktuelle status og give dig de seneste resultater.

Med passende fremsynethed har det føderale finansministerium nu bevilget en forlænget overgangsperiode. Den udløber nu et år senere, den 31.07.2024. I det følgende link fra forbundsfinansministeriet kan du læse den nøjagtige ordlyd af denne forordning. Her er et uddrag af de vigtigste passager i originalen: