Huidige juridische situatie voor de TSE - Certificering van de TSE loopt af op 30-7-2023

De certificering voor de TSE, die wordt gedistribueerd door Bundesdruckerei, verloopt op 30 juli 2023.

Het uitvoerende bedrijf Cryptovision werkt aan een nieuwe certificering en verwacht deze voor het einde van mei dit jaar. We zullen u op de hoogte blijven houden van de huidige status en u de laatste bevindingen doen toekomen.

Met een vooruitziende blik heeft het federale ministerie van Financiën nu een verlengde overgangsperiode toegestaan. Deze loopt nu een jaar later af, op 31-07-2024. In de volgende link van het federale ministerie van Financiën kunt u de exacte bewoordingen van deze regeling lezen. Hier volgt een uittreksel van de belangrijkste passages in het origineel: