Wettelijke kennisgeving

1. Disclaimer

 

Inhoud van het online aanbod

 

De auteur behoudt zich het recht voor om niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie, door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn uitgesloten, voor zover de auteur niet aantoonbaar opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld.

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Referenties en links

 

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar gelinkt of verwezen wordt vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen om deze pagina's te bekijken.

 

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom verklaart hij hierbij uitdrukkelijk dat hij geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's kon vinden. Hierom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor externe vermeldingen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken, waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Aansprakelijkheid voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

 

 

 

2. Auteurs- en merkenrecht

 

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

Alle op de website genoemde, en eventueel door derden beschermde, merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit handelsmerk niet door rechten van derden is beschermd!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Bescherming van gegevens

Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen worden bestraft. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails in geval van overtredingen van dit verbod.

 

 

 

3. Privacybeleid voor het gebruik van Facebook plugins (Like button)

 

Deze website maakt gebruik van plugins van de provider Facebook.com, die worden geleverd door het bedrijf Facebook Inc, 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de VS. Gebruikers van onze website waarop de Facebook-plugin is geïnstalleerd, worden hierbij geïnformeerd dat via de plugin een verbinding met Facebook tot stand wordt gebracht, waarbij een overdracht naar uw browser wordt uitgevoerd zodat de plugin op de website verschijnt.

Bovendien worden door het gebruik van de plugin gegevens doorgestuurd naar de Facebook-servers, die informatie bevatten over uw bezoeken aan onze homepage. Voor ingelogde Facebook-gebruikers betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan hun persoonlijke Facebook-account.

Zodra u de Facebook-plugin als ingelogde Facebook-gebruiker actief gebruikt (bijv. door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of de commentaarfunctie te gebruiken), worden deze gegevens naar uw Facebook-account verzonden en gepubliceerd. U kunt dit alleen voorkomen door u vooraf af te melden bij uw Facebook-account.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook vindt u in de bepalingen over gegevensbescherming van Facebook.

 

 

 

4. Privacybeleid voor het gebruik van Twitter

 

Op onze pagina's zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

 

 

 

5. Privacybeleid voor het gebruik van Google +1

 

Verzamelen en delen van informatie:

Met behulp van de Google +1 knop kun je informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1 knop ontvangt u en ontvangen andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat je +1 hebt gegeven voor een inhoud als informatie over de pagina die u aan het bekijken was toen u op +1 klikte. Uw +1's kunnen als meldingen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet worden weergegeven. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren.

Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-services gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u heeft gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

 

Gebruik van de verzamelde informatie:

 

Naast het hierboven beschreven gebruik worden de gegevens die u verstrekt, gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google publiceert mogelijk samengevoegde statistieken over +1-activiteiten van gebruikers of deelt deze met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites.

 

 

 

6. Privacybeleid voor het gebruik van Google Adsense

 

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een advertentie-integratieservice van Google Inc ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's worden geanalyseerd. De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet combineren met andere gegevens die door u zijn opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

 

7. Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook het verzamelen van gegevens gegenereerd door de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plugin beschikbaar op de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bron: Disclaimer template van Haftungsausschluss.org en de www.datenschutzgesetz.de