Geen verlaagd btw-tarief voor gastronomie vanaf 2024

9. Oktober 2023

Het jaar 2024 brengt een belangrijke belastingwijziging voor de horeca in Duitsland. De Commissie van Financiën heeft besloten dat het verlaagde btw-tarief van zeven procent voor gastronomie na 2023 niet wordt voortgezet.

Het voorstel om dit belastingtarief te handhaven werd ingediend door de CDU/CSU-parlementsfractie, maar kreeg niet de nodige goedkeuring in de commissie.

Achtergrond van het besluit

De afwijzing van het verlaagde btw-tarief werd vooral gerechtvaardigd door de gevolgen voor de federale begroting en de huidige krappe begrotingssituatie. De SPD wees erop dat dit verlaagde tarief als de op twee na grootste subsidie in het subsidieverslag van de federale regering wordt genoemd. De uiteindelijke beslissing over een eventuele voortzetting zou daarom pas tijdens de begrotingsbesprekingen moeten worden genomen.

Ondanks de afwijzing toonde de CDU/CSU-parlementsfractie zich optimistisch en zag in de verklaringen een "zekere openheid" voor hun zorgen. De CDU/CSU herinnerde ook aan de steun van zowel kanselier Olaf Scholz (SPD) als minister van Financiën Christian Lindner (FDP) tijdens de Coronapandemie. De tijdelijke belastingverlaging werd tijdens de pandemie ingevoerd als maatregel om de horeca te ondersteunen. Daarnaast bekritiseerde de CDU/CSU de stilstand in het huidige belastingbeleid.

Andere standpunten in de Commissie Financiën

Bündnis90/Die Grünen pleitte tegen de motie van de Unie omdat de voortzetting van het verlaagde belastingtarief de federale begroting met 3,3 miljard euro extra zou belasten. Een ander punt van kritiek was de schijnbare tegenstrijdigheid tussen de hoge uitgavenwensen van de CDU/CSU en hun steun voor de schuldenrem. De Groenen wezen er ook op dat de economische situatie in de horeca was verbeterd volgens een enquête van de branchevereniging Degoha.

De FDP pleitte voor een algemene hervorming van de btw-wetgeving om meer uniformiteit te bereiken. De AfD bekritiseerde ook het huidige inconsistente btw-stelsel en wees op het voorbeeld van verschillende belasting van maaltijden, afhankelijk van of ze worden geserveerd in porseleinen schotels of wegwerpmateriaal.

Links toonde zich bezorgd over een mogelijke prijsverhoging door bedrijven als het btw-tarief opnieuw wordt verhoogd. De parlementaire fractie benadrukte dat directe steun voor de horeca vanaf het begin zinvoller zou zijn geweest dan belastingverlaging.