Nieuwe overgangsregelingen voor cv cryptovision TSE's

21. September 2023

In het digitale tijdperk zijn de veiligheid en integriteit van transactiegegevens van het grootste belang. Sinds januari 2020 is het volgens de wet op de bescherming tegen manipulatie van digitale basisregistraties verplicht om elektronische registratiesystemen te beschermen met een gecertificeerd technisch beveiligingsapparaat (TSE).

Er is belangrijk nieuws voor bedrijven die de TSE-module van cv cryptovision GmbH gebruiken.

Het Bundesamt für Informationssicherheit heeft aangekondigd dat de certificering van de TSE versie 1 van de firma cv cryptovision GmbH op 7 januari 2023 vervalt. Dit betekent dat deze module vanaf deze datum niet langer als een gecertificeerde TSE wordt beschouwd.

Gelukkig zijn er overgangsregelingen die bedrijven meer flexibiliteit bieden. In een brief van de BMF van 13 oktober 2022 wordt verduidelijkt dat er tot 31 juli 2023 geen negatieve gevolgen zullen zijn als TSE versie 1, die vóór 7 juli 2022 is aangeschaft en geïnstalleerd, verder wordt gebruikt.

Bovendien is na overleg met de hoogste belastingautoriteiten van de deelstaten bepaald dat de vervanging van TSE versie 1 die niet langer gecertificeerd is, onmiddellijk na de certificering van TSE versie 2 moet worden uitgevoerd. Bedrijven die gebruik maken van de overgangsregeling moeten dit uiterlijk op 31 juli 2024 melden bij hun bevoegde belastingkantoor om negatieve gevolgen te voorkomen.

Voor bedrijven die gebruik willen maken van deze overgangsregeling, is het belangrijk om bepaalde vereisten te documenteren en ervoor te zorgen dat alle benodigde documenten beschikbaar zijn binnen de wettelijke bewaartermijnen en kunnen worden overlegd indien nodig.

De digitale wereld verandert voortdurend, net als de regels en voorschriften die hierop van invloed zijn. Het is essentieel voor elk bedrijf om up-to-date te blijven en ervoor te zorgen dat alle systemen en processen in lijn zijn met de huidige vereisten. Blijf op de hoogte en pas uw bedrijf dienovereenkomstig aan.